Project Description

เมื่ออุปกรณ์การขุดของคุณล้มเหลว ทำให้เวลาที่มีค่าเกิดหยุดลง เราให้บริการลูกค้าการสนับสนุนทางเทคนิค คำตอบสำหรับคำถามทั่วไป และประสบการณ์และทักษะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องขุด บนเว็บไซต์ของเรา คุณยังสามารถค้นหาโปรแกรมวิดีโอล่าสุดและคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องขุด สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่ลูกค้า เรายังให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องหากคุณต้องการเรียนรู้วิธีซ่อมแซมเครื่องขุดASIC เราได้เตรียมบทช่วยสอน คำอธิบายโดยละเอียดของแต่ละขั้นตอน เพื่อการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือให้เราได้มีส่วนดูแลเครื่องขุดให้คุณโดยทีมงานที่ชำนาญด้วยเทคนิคเฉพาะด้าน

รับซ่อมเครื่องขุด

   ขอใบประเมินราคาซ่อม

    รุ่นเครื่อง

    รุ่นอื่นๆ

    เราจะติดต่อกลับไปเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน

    ขอบคุณครับ

    ติดต่อผ่าน @LINE